GM Jammin's Serpent's Skull (Inactive)

Game Master YanJieming

Map


Bob Evil


Staff
Bob Evil

(121 posts)
Arnistolientar Popswicker
Eizzach Bitterbalm

Male Middle-Aged Gnome Alchemist (Chirurgeon) 1 | HP 10/11 {effects: none} | AC 16 Tch 13 FF 14 | F +2, R +4, W +2 | Init +2 | low-light vision, perc +7
(75 posts)

Dark Netwerk


Alahazra
Xabala Kybwa'ka

Wildborn Beast-Bonded Witch 1 | HP 8/8 {effects: none} | AC 12 Tch 12 FF 10 | F +1, R +2, W +4 | Init +4 | low-light vision, perc +2
(48 posts)

Grand Moff Vixen


Mametquil
Malthu

Status:
HP 9/10 AC 13 | T 10 | FF 13 | CMD 15 | F +4 | R +0 | W +4 | Init +0 | Per +6

(45 posts)

Jon A


Lem
Vazio Tanzer

Male Halfling Sorcerer (Void-Touched) 1; HP 12/12; AC 13 (T 13, FF 11); Init +4; Fort +3, Ref +3, Will +3; Per +2;
Spells/Abilities:
1st: 3/4, Motes: 7/7

(43 posts)

Limnen_euronLimnen_euron
(54 posts)
Eliandra
Yanistah "Yani" Stands-Tall

Female Human (Shoanti) Monk 1 (Martial Artist) | HP 10/10 {effects: none} | AC 14 (Tch 14 FF 12) | F +4, R +4, W +4 | Init +2 | Perc +6
(186 posts)