Paizo Top Nav Branding
  • Hello, Guest! |
  • Sign In |
  • My Account |
  • Shopping Cart |
  • Help/FAQ
About Paizo Messageboards News Paizo Blog Help/FAQ
Varisian Barbarian

Ville Heikkilä's page

FullStarFullStar Pathfinder Society GM. 19 posts (65 including aliases). 1 review. No lists. No wishlists. 11 Pathfinder Society characters.


RSS


Pelaajan nimi: Ville Heikkilä
Hahmon nimi: Mosuah Tallspire
PSF numero: 4197-11
Faktio: The Exchange
Slow/normal track: Normal


Mulla tilanne nytten se, että huomenna matkaan napapiirille joulunviettoon enkä osaa sanoa yhtään kuinka hyvin pystyn sieltä päivittämään. GM siirrelköön Mosuahia eteenpäin tarvittaessa; mä kuuluin niihin, jotka olivat tämän seikkailun jo pelanneet. :)


Oon viikonlopun maalla, josta en pääse postaamaan. Sunnuntai-iltana takaisin astialla. Mosuah liikkuu muiden mukana.


Pysytään hissuksiin. En usko, että modeja kiinnostaa niin paljon, että alkaisivat tätä peliä sulkemaan - varsinkin, kun on aika epätodennäköistä, että pelaajista kukaan menisi vöyhkäämään paizolaisille saamastaan epäreilusta kohtelusta.


Tiberius Scaevola wrote:
Edellinen kohtaus venähti mielestäni hieman pitkäksi, Tiberiuksella ei oikein ollut pitkään aikaan mitään sanottavaa.

Musta sä heitit tosi hyvin ooc:lla et Tiberius on valmis jatkamaan. Ei tarvi GM:n tai muiden miettiä, mennäänkö eteenpäin vai ei. Tätä käytäntöä vois soveltaa myös jatkossa? Itse GM:nä veisin peliä eteenpäin keskustelukohtauksista parin päivän hiljaisuuden jälkeen; jos joku pelaajista ei ehtinyt tässä ajassa hahmoaan puhuttaa niin se on sitten voi voi.

Koen jokseenkin pöhköksi postata "Mosuah raapii haarojaan ja viheltee mwangilaista lastenlaulua odottaessaan muita" -tyyppistä toiminnan kuvausta (ts. tyhjää toimintaa) ihan vaan postaamisen ilosta, koska tämä floodaa pelikeskustelua liikaa, ja backtrackaus vaikeutuu.

Teen myös parhaani mainitakseni täällä, mikäli en syystä tai toisesta pysty tänne vastaamaan muutamaan päivään, jotta tiedätte minun olevan yhä hengissä ja pelin loppuun viemisestä kiinnostunut.

P.S. Hemmetti kun olisi joku karttasofta, joka tuuttaisi helposti päivittyneen taistelutilanteen kuvaksi, joka oisi helppo liittää GM-postauksen kylkeen.

P.P.S. Seuraavaan taisteluun laitan alustavan toimintasuunnitelman jo ennen omaa inskaa, ettei tartte jäädä odottelemaan. Nyt koko combatti olikin jo ehtinyt rullata välistä, kun en eilen ehtinyt koneelle lainkaan.


Kas joo. Olkoon niin, että Mosuah oli keskittynyt muualle Tiberiuksen tästä huomauttaessa, eikä ymmärrä toista kuuroksi tämän hyvän puhekyvyn vuoksi.


Tarkat korvat kidusmiehellä näköjään, tai sitten gm tulkitsi mua väärin. :)


Pahoittelut hiljaisuudesta. Aloitin uudessa työssä maanantaina, ja aika ja energia on mennyt orientoituessa. Tästä edespäin pitäisi helpottaa, minkä ansiosta pysyn postaustahdissakin sitten mukana.


Alusta-keskustelun mielipiteeni: ei merkitystä.

Spikeveil: juuh, ei haittaa, itse huomasin vasta nyt ettei nuotion teosta ole tosiaan mainintaa missään. Ja itse asiassa hahmon luonteeseen sopii tosi hyvin tommonen happoinen trippailu näkymättömine nuotioineen, joten antaapa olla, ja aion käyttää samaa vielä jatkossakin. :)


Olen.


Mä oon täällä näköjään hienosti omalla nimellä (pelilaudan Zathow). Haluaisin kokeilla shamaania, lupaan että se on sunnuntaina paketissa ja pelivalmiina. Rotua en ole vielä valinnut.

**

The final speech does allow a great, great opportunity to roleplay should the group have a public-speech oriented player among it. Last time I ran this I had such a player, and it was a blast.

Anyhow, for the Cheliax faction mission: Initially I too thought that requiring Dispel Magic was just too much until realizing that having it cast costs only 150gp or one PP, which any Cheliaxian PC should be able to afford even at tier 1-2 (assuming a character with a scenario or two under his belt). Much less annoying than requiring successful usage of a trained-only skill, IMHO.


Oh, great, thanks! This just made Reverse Gravity much more useful.


So, this just came up at today's session of Serpent's Skull. If you cast Reverse Gravity as a 10-by-10 ft. square and then use the rest of the spell's area to extend it upwards, what happens if a creature that takes a 15-by-15 ft. square sized area on the battlemap steps onto the Reverse Gravity field? Will it fall or stay on the ground or something completely different?

**

This thread has some ideas on when and how to give the faction missions.

Personally I prefer either the VC or a nondescript servant deliver the missions to the PCs as "urgent mail" right after the initial briefing.

**

I've started using the VC as the person who gives players their faction missions. After the briefing the VC casually says that "Oh yeah, I had some mail for you. Who's Bob? You've got a letter from Gueril. etc." I then give the players time to read through their missions, ask more questions from the VC, goof around, and introduce each other's characters to each other. If they get witty and make remarks about receiving this info (faction mission) at this point I've had the VC say that he/she talked about this mission just yesterday at a meeting where the faction leaders were present. To me this way seems the least intrusive and natural way to receive the missions but I can see someone arguing against it because it doesn't really fit into the "let's keep things secret" -aspect of the Shadow War.

Then again a GM whose games I've played the most uses a faction-specific quirky way (an imp pops up for Cheliax, a man jumps up from a rainwater barrel for Qadira etc.) to deliver the missions at some point after the briefing and that has worked just as well.

Either way, I think it's best to hand in the faction missions after the initial briefing and then give the players time to read through it. This way they'll focus on the briefing as a group and can then afterwards ponder about their individual missions. And I really like where season 4 seems to be going with the faction missions with the more open-ended nature of them rather than saying "if you SHOULD HAPPEN TO SEE THIS KIND OF A MONSTER BE SURE TO PICK A PART OF IT FOR ME OKAY" without the scenario hinting anything about what the players should expect.

**

Ran this at a convention last night. A fun scenario, although there was not that much challenge for a party of six PC's even though

spoiler:
they managed to get both Drabbin and Skell to run away from the first encounter to alert everyone except Cathixia, who remained on her post, confident that the other aspis agents will be able to handle the situation.

Graestos's slaves provided meat cover for others to fire at the party from the inner sanctum; but unfortunately both Neevindi and Drabbin are poor ranged combatants with their daggers and equally poor in melee. The slaves were a moral pain to the partys paladin though, and a very nice feature to have in that combat, even if they don't hit anything with their pickaxes. In the end the most dangerous foe who brought one PC down was Graestos's animal companion with his above-average AC and combat reflexes. I never knew cats were so brutal!

Cathixia was dealt with by a wayang ranger who sneaked to explore the backside of the inner sanctum, and when he noticed that there was someone inside the mountain he went and threw a chakram at her dealing 13 points of damage, then ran away screaming at the party "There's still someone here". Whole party readies actions to throw/shoot with whatever they got as soon as someone shows up. Cathixia didn't really have a chance at that point... Some interrogation followed and they breezed through the final combat in a few rounds (Yashi missed with his poisoned shuriken) due to Yashi and Leska having an atrociously low AC.

It's nice to see a scenario where it makes sense to not kill everyone on sight. Two PCs had also played The Temple of Empyreal Enlightenment before this one which offers a chance for a sort of a continuum. I had Aram Zey remember them and tell them to instruct their friends on how to get back through the tapestry, as it saves Zey a few minutes of his valuable time. Personally I like the Hao Jin tapestry, and I hope there will be scenarios in season 4 situated within it.


One more question:

Spoiler:
Is Dakang supposed to have an unholy symbol hanging on his neck (which the players fond of doing so will try to sunder) or does he need one at all to channel and cast spells?.

**

Ran this at a convention last weekend on tier 1-2. This was my second time GM'ing Dalsine, and as I missed every attack roll for Chalfon the first time I played him I was eager to see how it would go with a lower tier.

The party gave Chalfon plenty of time to prepare himself as they tried to negotiate with his illusion. After several rounds of trying to talk to him (I kept doing the evil guy laugh) the party's cheliaxian inquisitor took a swing at the illusion with his mace, and in comes Chalfon.

First round, I roll up 3 and 4 for his attack, missing the party's halfling rogue. Then their wizard casts Daze, Chalfon fails his will save. His AC 23 is too much though, and no one hits him. Next round he's dazed, and takes a few hits, still leaving him almost 20 hit points.

Another round of misses, and then two consecutive hits on the level 2 halfling rogue, who took 30+ points of damage from two hits and a shocking grasp and dropped instantly dead with his CON 10. Immediately after the party's elven ranger, played by the dead halfling's player's wife, scores a crit on Chalfon, dropping him and ending the combat there.

1/4 killed by Chalfon, which was also my first kill as a gm. Everyone had fun, though, and the halfing's player took it really well.

Wouldn't recommend running this for first or second time ever PFS players at a convention, though, as they will miss most of what's going on at the Dalsine manor and will end up quite confused by what they just witnessed.


©2002–2016 Paizo Inc.®. Need help? Email customer.service@paizo.com or call 425-250-0800 during our business hours: Monday–Friday, 10 AM–5 PM Pacific Time. View our privacy policy. Paizo Inc., Paizo, the Paizo golem logo, Pathfinder, the Pathfinder logo, Pathfinder Society, GameMastery, and Planet Stories are registered trademarks of Paizo Inc., and Pathfinder Roleplaying Game, Pathfinder Campaign Setting, Pathfinder Adventure Path, Pathfinder Adventure Card Game, Pathfinder Player Companion, Pathfinder Modules, Pathfinder Tales, Pathfinder Battles, Pathfinder Online, PaizoCon, RPG Superstar, The Golem's Got It, Titanic Games, the Titanic logo, and the Planet Stories planet logo are trademarks of Paizo Inc. Dungeons & Dragons, Dragon, Dungeon, and Polyhedron are registered trademarks of Wizards of the Coast, Inc., a subsidiary of Hasbro, Inc., and have been used by Paizo Inc. under license. Most product names are trademarks owned or used under license by the companies that publish those products; use of such names without mention of trademark status should not be construed as a challenge to such status.